ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

E-poe isikuandmete töötleja on Cara moda OÜ (registrikood 14217996), asub aadressil Akadeemia tee 21/4 12618 Tallinn, Eesti, tel +372 5668 0818 ja e-post info@caramoda.fi.

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

  • nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
  • saaja aadress;
  • pangakonto number;
  • kaupade ja teenuste maksumus ning maksetega seotud andmed (ostu ajalugu);
  • klienditoe andmed.
  • Miks töödeldakse isikuandmeid

Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kaupade tarnimiseks.

Ostuajaloo üksikasju (ostu kuupäev, kaubad, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste kokkuvõtete koostamiseks ning klientide eelistuste analüüsimiseks.

Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile tehtud maksete tagasimaksmiseks.

Isikuandmeid, nagu e-post, telefoninumber ja kliendi nimi, töödeldakse kaupade ja teenuste osutamisega seotud küsimuste käsitlemiseks (klienditoe).

Veebipoe kasutaja IP-aadressi või muid veebiidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse ja veebikasutuse statistika esitamiseks.

Kokkuvõttes töödeldakse isikuandmeid ainult siis, kui see on vajalik tehingu tegemiseks Cara Moda ja veebipoe kasutaja vahel.

Õiguslik alus

Isikuandmeid töödeldakse kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks.

Isikuandmeid töödeldakse juriidiliste kohustuste täitmiseks (näiteks raamatupidamine ja tarbijate kaebuste lahendamine).

Isikuandmete saajad

Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ning klientide võimalike probleemide lahendamiseks.

Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse osutajale. Kui kaup toimetatakse kulleriga, edastatakse ka kliendi aadress koos kontaktandmetega.

Kui veebipoe kontosid säilitab teenuseosutaja, edastatakse isikuandmeid teenuseosutajale raamatupidamistoimingute tegemiseks.

Isikuandmeid võib edastada IT-teenusepakkujatele, kui see on vajalik poe funktsionaalsuse tagamiseks või andmete hostimiseks.

Turvalisus ja juurdepääs andmetele

Isikuandmeid säilitatakse Radicenter OÜ serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi territooriumil või Euroopa Majanduspiirkonna riikides. Andmeid võib edastada riikidele, kelle andmekaitse tasemed on Euroopa Komisjoni ja eraelu puutumatuse kaitse raamistikuga liitunud USA äriühingute jaoks piisavaks hinnatud.

Interneti-poodi kasutamisega seotud tehniliste küsimuste lahendamiseks ja klienditoe pakkumiseks on võimalik kasutada isikuandmeid veebipoe töötajatelt.

Veebipood kasutab isikuandmete kaitsmiseks juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kadumise, muutmise või volitamata juurdepääsu ja avalikustamise eest asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja IT-turvameetmeid.

Isikuandmed edastatakse e-poe andmetöötlejatele (näiteks transpordi- ja andmesideteenuste pakkujad) ning neid töödeldakse veebipoe ja töötlejate vahel sõlmitud lepingute alusel. Töötlejad peavad isikuandmete töötlemisel tagama asjakohased kaitsemeetmed.

Juurdepääs isikuandmetele ja nende parandamine

Isikuandmeid pääseb juurde ja parandada veebipoe kasutajaprofiilis. Kui ost on tehtud ilma kasutajakontoga, on isikuandmetele juurdepääs klienditoega.

Nõusoleku tühistamine

Kui isikuandmeid töödeldakse kliendi nõusolekul, on kliendil õigus oma nõusolek tagasi võtta, teatades sellest klienditoe e-posti teel.

Ladustamine

Isikuandmed kustutatakse veebipoe kliendikonto sulgemisel, välja arvatud juhul, kui andmete säilitamine on vajalik raamatupidamise eesmärgil või tarbijavaidluste lahendamiseks.

Ilma kliendikonto tehtud online-ostude puhul salvestatakse ostu ajalugu kolm aastat.

Maksete ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude rahuldamiseni või aegumistähtaja lõpuni.

Raamatupidamise eesmärgil vajalikke isikuandmeid säilitatakse seitse aastat.

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb klienditoega ühendust võtta e-posti teel. kustutamise taotlused esitatakse hiljemalt ühe kuu jooksul ja kustutamise tähtaeg täpsustatakse.

Edastamine

E-posti teel esitatud isikuandmete edastamise taotlustele vastatakse ühe kuu jooksul. Klienditugi tuvastab isiku ja näitab, milliseid isikuandmeid edastatakse.

Otseturunduse sõnumid

E-posti aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundussõnumite saatmiseks, kui klient on vastava nõusoleku andnud. Kui klient ei soovi otseturunduse sõnumeid vastu võtta, peaks klient e-posti jaluses valima vastava lingi või võtma ühendust klienditeenindusega.

Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profiilide koostamine), on kliendil õigus igal ajal esitada vastuväiteid oma isikuandmete esmase ja edasise töötlemise kohta, sealhulgas otseturundusega seotud profiilide koostamise kohta, teavitades sellest klienditoega e-posti teel (vastav teave tuleb esitada selgelt ja eraldi muust teabest).

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidlused lahendatakse klienditoega info@caramoda.fi. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).